ಒಂದು ಸುತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ…ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಲ್ಲಿ….

ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದೇವ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

....
….