ಒಂದು ಸುತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ…ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಲ್ಲಿ….

ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದೇವ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

....
….
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s