A concert of Malhar Raagas

....
….

ಇಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್

26 ಜುಲೈ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್. ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವೀರಯೋಧರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ.