ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ

2013 ರ ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ. ಎಚ್. ಕಲಾಸೌಧದಲ್ಲಿ ‘ಅನಾವರಣ’ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ‘ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ’ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s