ಕೇಳ್ರಪೋ ಕೇಳ್ರಿ, ರಂಗ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲಾ ಕೇಳ್ರಿ…

ಸುದ್ದಿ ಕೃಪೆ – ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ – 19-10-2013

....
….

Advertisements

One thought on “ಕೇಳ್ರಪೋ ಕೇಳ್ರಿ, ರಂಗ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲಾ ಕೇಳ್ರಿ…

  1. ಓಹ್, ಅಂತೂ ನಾನು ಅಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ!! ಆದ್ರೆ ನನಗೇ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅವರುಗಳು!! 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s