ಕಾರ್ತಿಕ ಕಾವ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಆನೇಕಲ್ ನ ಮುತ್ಯಾಲಮಡುನಲ್ಲಿ ಜೇನುಗೂಡು ಹಾಗೂ ಹೊಸಬೆಳಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಕಾವ್ಯ ಸಂಭ್ರಮವೆಂಬ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು.

.....
…..

2 (2)

4 (1)

4 (2)

5

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s