ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ – ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಸಂಭ್ರಮ

ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂದಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಓದಿದ, ಕಮೆಂಟಿಸಿದ, ಪೋಷಿಸಿದ, ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ,
ಸುಘೋಷ್ ಎಸ್. ನಿಗಳೆ

.....
…..

ಎಚ್ ಐ ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್

ಸುದ್ದಿ ಕೃಪೆ – ವಿಜಯವಾಣಿ – 02-12-2013

....
….