ಡಿಕೆಶಿ-ರೋಶನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಪಿ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಟೂನ್

ಕೃಪೆ – ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ – 03-01-2014

....
….