ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್…

ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದೆ…ಹಲವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಇರವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ 24 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಸಿಗರೇಟು ಸೇದಿರಬಾರದು. 72 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಿರಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಾರದು. ಕನಿಷ್ಠ 45 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೂ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಬಿಡಬೇಕು.

....
….