ಜೆಕೆ ಎಲ್ಲಿ? ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಹೀಗೊಂದು ರೀಲ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್

ಸಮಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಕರಿಂಗ್. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಲ್ ಆಂಕರಿಂಗ್!!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s