ಉರ್ದು ಕಲಿಯಬೇಕೆ? – Do you wish to learn Urdu?

urdu
urdu

ಉರ್ದು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೆ? ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲಕ ಉರ್ದು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಕೋರ್ಸ್ ಅವಧಿ 1 ವರ್ಷ. ಭಾನುವಾರದ ತರಗತಿಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ – mailcautiousmind@gmail.com

Do you wish to learn Urdu? Learn Urdu through English. Course duration 1 year. Sunday classes. For more info please email – mailcautiousmind@gmail.com

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s