ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳೋದು ಅಪ್ಪಟ ಸತ್ಯ

ಇಂದಿನ ಹೊಸದಿಗಂತದಲ್ಲಿ (22-03-2014) ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪತ್ರ.
HD Congress truth

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s