ಅಡಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ, ಜೇನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ

12
ಹೋದ ಬಾರಿ ಕೊಪ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುವಭಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಅಡಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆಯೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವಾದರೂ ಶತಾಯಗತಾಯ ಅಡಕೆಯನ್ನು ಕೊಳೆ ರೋಗದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೆಟಾಸಿಡ್. ಆದರೆ ಮೆಟಾಸಿಡ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಕೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಮಧು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ಜೇನುಗಳು ಮೆಟಾಸಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿವೆ. ಅಡಕೆಯೂ ಬೇಕು, ಜೇನೂ ಬೇಕು. ಉಪಾಯವೇನು?

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s