ವ್ಯಕ್ತಿ : ಲೇಖನ

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಚರಿತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕರಿಯರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಲೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತುಳಿದದ್ದೇ ಸಾಧನೆ, ಆತ/ಆಕೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದೇ ಅಭ್ಯಾಸ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಾಕು ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲ, ನನ್ನೆದುರು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತನಾಡಿ ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಕೀಳು ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜವಾದ-ಸಮಾನತವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತ ಇತರರನ್ನು ತುಳಿದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ – ಈ ಥರದವರು ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಥೆ-ಕವನ-ಲೇಖನ-ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ-ಅಂಕಣ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಓದುವ ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರ ಕಲೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಮನಸ್ಸೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.