ಜಯಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ….

ನನ್ನ ಉರ್ದು ಗುರುಗಳಾದ ಜನಾಬ್. ಮಾಹೇರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ನಾಡಗೀತೆ ‘ಜಯಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ’ಯನ್ನು ಉರ್ದುವಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Urdu Jaybharatha

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s