‘ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ’ದ ದುರಂತ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಂದೋಲನವೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅಣಕ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ‘ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬಾರದು’ ನಿಜ. ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದಲ್ವೆ?

IMG_20141105_135330

One thought on “‘ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ’ದ ದುರಂತ ಚಿತ್ರ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s