ಬದ್ರಾ ಸ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ರುಚಿ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಊರಾದ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಮರುಳುವಾಗ ಅಣ್ಣ, “ಬದ್ರಾ ಸ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಹೋಗಿ” ಎಂದಿದ್ದ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಬದ್ರಾ ಸ್ಪಾಪ್ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾಫಿ ತೋಟದ ನಡುವೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬದ್ರಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪಟ ಕಾಫಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದರೆ…ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ ಸುಘೋಷ!!

ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರೆ, “ಬದ್ರಾ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೀ ಕೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು, ಮಾರಾಯ” ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ!!