ಕೆಲಸದ ಕುರಿತಾದ ಎಟಿಟ್ಯೂಡ್

©SUGHOSH S NIGALEನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಕೇವಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಎಚ್ಚರವಿದ್ದಾಗ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಯಮಾನ. ಅದೆಂಗ್ರಿ ಜನ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ….?

Advertisements