ಪುಟ್ಟ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣದ ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತು…

ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಮೈಗಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 6 ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಇದ್ದಾಗ. ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ನನಗೆ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹವ್ಯಾಸ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1000 ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣಗಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವವರೆಗೂ ಈ ಹವ್ಯಾಸವಿತ್ತು.

ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆಂದು ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಸದ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೈವೆ ಹತ್ತಿರದ ಢಾಬಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಗಳು ಬಿಸಾಕಿರುತ್ತಿದ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೋಟೇಲುವಗಳ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ, ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ನೀಡುವ ಉಚಿತ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಉದ್ದ ಕಡ್ಡಿಯ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ – ಹೀಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣಗಳು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಮೊನ್ನೆ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣದ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದರ ಕೆಲ ಪುಟಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22