ಗಣೇಶನನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್…

ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ್ದು. ಈ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಒಂದು ಸಲಾಂ.

IMG-20150927-WA0001