ರೈತನಿಗೆ ವರುಷ, ಆಹಾರ ಎಸೆಯಲು ನಿಮಿಷ

ಕೃಪೆ – ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು.

IMG-20151005-WA0009

Advertisements