ನಾನೀಗ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ

ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಮುನಿಯ ದಂಪತಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿವೆ. ಗುಬ್ಬಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಗೂಡು ಅಷ್ಟೇನೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದಂಪತಿಯ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಶ್ರಮ, ನಾವು ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಫರ್ ಎಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ನಮಗೂ ಹೆದರಿಸಿ ಹಾರಿಹೋಗುವುದು. ದೂರದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಗೂಡಿಗೆ ಬರುವುದು – ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಲು ಚೆಂದ. ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅವೇನಾ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವಂತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚವೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗೃತೆಯವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. eagerly waiting for juniors….

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s