ಹಕ್ಕಿಗೂಡು

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಚುಕ್ಕೆ ಮುನಿಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೂ ಆಯಿತು, ಮರಿ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಆಯಿತು, ಫುರ್ ಎಂದು ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಸಹ ಪರಿವಾಹ ಹಾರಿ ಹೋದದ್ದೂ ಆಯಿತು. ಅದರ ಗೂಡಿನ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

©SUGHOSH S NIGALE

 

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s