ಥೂ

AIB ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಸಂಕೇತ ಇದು. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವೀಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆಸುವವರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳೋಣ?

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s