ಅಂತೂ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ‘Rain’ ತೋರಿಸಿತು…

ಧನ್ಯವಾದ ವರುಣದೇವ….

ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ವೀಕೆಂಡ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರದೇ ಇರಬೇಡ…ನಮಗೂ ಮಳೆ ಬೇಕು

ಸುಡುಗಾಡು ಮಳೆ, ದರಿದ್ರ ಮಳೆ ಎಂಬ ಕೆಲವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡ ನಮಗೂ ಮಳೆ ಬೇಕು

‘Rain ruins week end’ ಎಂಬ ಪೇಪರುಗಳ ಹೆಡ್ ಲೈನುಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ

ನಮಗೂ ಮಳೆ ಬೇಕು

ಮಳೆಯಿಂದ ಮರ ಉರುಳಿತು, ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ, ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು, ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ….ಈ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮಳೆರಾಯ

ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಲೆಯಿಲ್ಲದ, ದುರಾಸೆಯ, ನಗರೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮ

ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡೆದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ

ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಳೆರಾಯ ಹೇಗೆ ಕಾರಣನಾದಾನು….

ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ…

ನಮಗೂ ಮಳೆ ಬೇಕು….

ಬಾ, ಇನ್ನೂ ಬಾ, ಮತ್ತೂ ಬಾ….ಮಳೆರಾಯ…..

Screenshot_20160625-222829 (2)