ಅಲ್ವಾ?

123-2

ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಊದುಬತ್ತಿಗಿಂತ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಊದುಬತ್ತಿಯ ಪರಿಮಳವೇ ಜಾಸ್ತಿ…:-)

Advertisements