ಉಳಿದ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

Advertisements

ಇದ್ಯಾರ ತಪ್ಪು?

 

Guru Rayara

-ಮನೋಜಕುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿ

ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಮನೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಮನೆಯವರು ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು!
ನಾನ್ಯಾಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೈ ಚಾಚಿದಾಗ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಡುವಾತ ದೂರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಎರೆಚುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕಾಳುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಕೆಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತಿದ್ದರು ಇದೆಷ್ಟು ಸರಿ? ಇದರಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮನೋಜ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದು ಸಮಾಜ ಹಿಂದು ಸಮಾಜ ಅಂತೀರಿ! ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಿಂದು ಸಮಾಜ? ಎಂದು……