1971 ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ದಿನಸಿ ರೇಟ್ ಹೀಗಿತ್ತು…

ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅವಳೇ ಬರೆದ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನಿನನ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಅವಳೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾರಣ ಅದು ಜೂನ್ 12, 1971 ರ ಡೇಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನು ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈಗ ಶತಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ರೇಟ್ ಗಳು ಪೈಸೆಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳೂ ಬೆರೆಗುಗೊಳಿಸುವಂತಿವೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ದಿನಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

©ನಾನು