ದಿವ್ಯಾರ ಮಾತಾಡೋ ಮನ.

ಮಾತಾಡೋ ಮನ...

ನಾನು ದಿವ್ಯ.. ಮೂಲತಃ ಪುತ್ತೂರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು … ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ…
ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ.. ಚಿತ್ರಕಲೆ,ತಾಣಯಾನ,ಹನಿಗವನಗಳು, ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಲವು&ಓದುವ ಛಲವು… ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ … ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ…

ನನಗೆ ಸಂಬ೦ಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ … ಮತ್ತು 1-9 & x,y,z ಗಳ ಜೊತೆ ಬದುಕು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತದೆ ……
just .. rocking.. talking..

http://matadomana.wordpress.com/