ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಡದಂಗಡಿ

ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂಗೆ ಜೋಡಸ್ತೀನಿ..

ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ (ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ) ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಡದಂಗಡಿ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹೆಂಡ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹೆಂಡ ಎರಡೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಐಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ರೋ ಸೂಪರ್ರು ಎನ್ನುತ್ತ ಈ ವಿನೂತನ ಸೇವೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಹಲವು ಕುಡುಕರು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ!!