ಕೊಪ್ಪದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆ….

ಕೊಪ್ಪ….ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ. ಮೊನ್ನೆ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ…..

ಕೊಪ್ಪ....ನನ್ನೂರು....

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪದ ಮಳೆಗಾಲ

mmm 006ನಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ

mmm 010ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ನೋಟ….

mmm 012ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದೇ ದಾರಿ…

mmm 022ಮನೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್…ಮುಸುರೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ…

mmm 026ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮುಸುರೆ ಹಳ್ಳ…ಅಪ್ಪ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಬತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಅವರೆಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ…

mmm 064ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ….

mmm 065ಕೊಪ್ಪದ ಮೇಲ್ ಮಂಜು….

mmm 066ಕೊಪ್ಪದ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಟವರ್ ಬೆಟ್ಟ….

mmm 069ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಹಸಿರನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ….

mmm 070ಹಸಿರಿನ ವನಸಿರಿಗೆ ಒಲಿದು…

mmm 074

ಉತ್ರಿ, ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ರಿ, ನಾ ಬರದಿದ್ರ ನೀವ್ ಸತ್ರಿ…

mmm 077ಹಸಿರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಬೆರ್ಚಪ್ಪ….

mmm 078ಅಡಿಕೆಯ ತೋಟ…

mmm 079ಗದ್ದೆಯ ಪಕ್ಕದ ಹಾದಿ….