ಶೂನ್ಯ ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತು

.....
…..
Advertisements

ಓದಿನರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸಿದ್ಧಿ

....
….

IMG_1724

ಈ ಬಾರಿ ಓದಿನರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್

ನಾಟ್ಕ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ!!

ಮುದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ – ಓದಿನರಮನೆ -50

ಬೈರೇಗೌಡರ ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಂಕೇತ....