ಮುಂಬೈ ಪಾತಕಿಗೆ ವಕೀಲರ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ…

ಕೃಪೆ - ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಪತ್ರಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಸಲ್ಲ

ಕೃಪೆ - ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ

ಶನಿವಾರ 6 ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ, 2010  ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಸುದ್ಧಿ ಇದು.