ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್…

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬ್ಲಾಗ್ ನತ್ತ ತಲೆಹಾಕಿ ಮಲಗಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ.

ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದೇನೆ.

ಸಮಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚ್ಯಾನಲ್ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಮಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಹಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.

ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ….

ಸುಘೋಷ್ ಎಸ್. ನಿಗಳೆ