‘ಸುಧಾ’ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ

ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಸುಧಾಜಾಣರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕಟಕವಾಗಿದೆ.

...

 

ಜೈಪುರ ಕೃತಕ ಕಾಲು ವಿತರಣಾ ಶಿಬಿರ

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ

ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು…

ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು – ಜಗಳೂರು ಸೀತಾರಾಮ್.

“ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೆ,

ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಕ್ ನಲ್ಲಾದರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಿರಿ” 🙂 

 

ಹುಂ...

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು?

ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಜಲ್ ಗುರುವಿನ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ (ಬಾಂಬ್ ಸ್ಠೋಟ ನಡೆದ ಬಳಿಕ). ಚಿದು ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಪಂಚೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇತ್ಲಾಂಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ - ಇಂಟರ್ನೆಟ್