ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಲವ್ ಮಾಡಿ…:-)

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋವಂದರ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿದ್ದು

©SUGHOSHS NIGALE
©SUGHOSH S NIGALE

 

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸ್ಪೆಷಲ್

ಇದು ಪ್ರಹಾರ್ ಚಿತ್ರದ ತುಣುಕು. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಶೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮರಾಠಾ ಲೈಟ್ ಇನ್ಫಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೊ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಮಾಂಡೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.