ಆಜಾದಿ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನದ ರೂವಾರಿ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಕೃಪೆ – ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ

--------------------------------------------------------------------------------------------------